ТИЕНС Прочистувач за храна, зеленчук и овошје TQ-D43

ТИЕНС прочистувачот за храна, овошје и зеленчук е најсовремен, интелигентен апарат за домаќинство, дизајниран да ни помогне да ја прочистиме храната што секојдневно ја јадеме: овошје, зеленчук, месо, риба, морски плодови, житарки…Со својата напредна технологија, уредот ги отстранува загадувачите на храната како пестициди, бактерии и други штетни материи, обезбедувајќи безбедност и свежина на храната која ја внесуваме. Може да се користи на многу различни начини во нашите животи за да го заштитиме нашето здравје и да го подобриме квалитетот на нашето живеење.

Тиенс прочистувач за храна, зеленчук и овошје претставува насовремен, интелигентен уред за домаќинство, дизајниран да ни помогне да ја прочистиме храната која секојдневно ја внесуваме (овошје, зеленчук, месо, риба, морски плодови, жито и житарки). Со својата напредна технологија, уредот може да ги отстрани загадувачите на храната како пестициди, бактерии и други штетни материи, обезбедувајќи безбедност и свежина на храната. Може да се користи на многу различни начини со цел да го заштитиме нашето здравје и да го подобриме квалитетот на живеење.

Ккаов е принципот на електролиза на хидроксилна вода?

Електролизата на хидроксилната вода е технологија за прочистување која користи принципи на неселктивна реакција на оксидација на хидроксилните радикали на органски соединенија. Во текот на процесот, молекулите на водата се разложуваат на хидроксилни радикали, кои се најреактивните видови кислород и еден од најсилните оксиданти. Имајќи супер висока оксидирачка реактивност, хидроксилните радикали можат ефикасно да ги разградуваат бактериите, да ги отстранат остатоците од пестициди, хормони, мириси, алергени, фармацефски соединенија и други загадувачи на површината на прехрамбените производи.

За секојдневно чиста и безбедна храна. 

Параметри на производот

Модел

TQ-D34

Големина на производот

283 x 151 x 67 mm

Тежина на производот

1.0 kg

Номинален напон

220 V – 240 V

Номинална фрекфенција

50 Hz

Номинална влезна моќност

45 W

Одржување

Исчистете ја главата на генераторот за хидроксилна вода после секоја употреба, избришете ја со сува крпа и оставете ја да се исуши.

Може да дојде до акумулација на минерали кога апаратот се користи со тврда вода. За да го исчистите, главата на генераторот ставете ја во благ раствор 5-10% алкохолен оцет и вода или лимонска киселина и вода (во 1л. млака вода растворете 50-100 гр. лимонска киселина или 50-100 мл. алкохолен оцет), оставете ја да искисне 60 мин., потоа извадете ја, исплакнете ја, избришете ја со сува крпа и оставете да се исуши. Во зависност од тврдоста на водата, повторувајте ја оваа постапка редовно на два месеци.

Упатство за употреба

  1. Откако генераторот ќе се стави во вода, поврзете го кабелот за напојување во уредот и приклучете го. Уредот ќе емитува долг, звучен сигнал и сите негови светилки ќе светнат одеднаш. Притиснете го копчето за вклучување еднаш и уредот ќе емитува звук. Светлото ќе остане вклучено, што укажува дека уредот е во режим на подготвеност. 
  2. Функција на тајмерот: Притиснете го копчето за функција на тајмерот еднаш и индикаторот за тајмерот ќе светне во бела боја, што укажува дека уредот е во режим на тајмер. Стандардно, дигиталниот дисплеј ќе покаже период на работа од 5 минути. Повторно допрете го копчето на тајмерот за да го зголемите периодот на работа уште 5 минути (можете да го продолжувате на истиот начин максимум до 30 минути период на работа). Показното светло ќе трепка 3 пати, уредот ќе почне да работи и ќе започне процесот на прочистување. Откако тајмерот ќе одброи до 0 минути, уредот ќе емитува 3 долги звучни сигнали и ќе се исклучи, што укажува дека процесот на прочистување е завршен. 
  3. Функција на режим: притиснете го копчето за функција на режим за да го изберете саканиот режим на работа. 
  • Зрнеста храна: притиснете го копчето за режим еднаш. Светлосниот индикатор ќе трепне три пати и уредот ќе започне со работа. После 10 минути, уредот ќе емитува три долги, звучни сигнали што укажува на тоа дека процесот на прочистување е завршен. 
  • Месо: притиснете го копчето за режим два пати. Светлосниот индикатор ќе светне три пати и апаратот ќе започне со работа. После 12 минути, апаратот ќе емитува 3 долги звучни сигнали, укажувајќи на тоа дека процесот на прочистување е завршен. 

Овошје и зеленчук: притиснете го копчето за режим 3 пати. Светлосниот индикатор ќе трепне 3 пати и уредот ќе започне да работи. По изминувањето на 15 мин., уредот ќе емитува 3 долги звучни сигнали што укажува на тоа дека процесот на прочистување е завршен. 

Back to Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial