AiRiZ Night хигиенски влошки за ноќна употреба

389 ден

AiRiZ night protective pads (8 pieces/pack, 280mm) 8 protective layers: 1st layer: Fast absorbing surface made of ultra-thin silk and soft cotton. Comfortable, clean and soft. 2nd layer: Advanced technology, “active oxygen” formula and negative ion layer. Healthy and environmentally friendly. 3rd layer: Air-bearing paper layer. 4th layer: Macromolecule-absorbing layer. Strong water absorption and water retention property. 5th layer: Absorption control layer. Fast absorption. Prevents lateral leakage. 6th layer: Air-bearing paper layer. 7th layer: Impermeable and breathable floor layer. Breathable and comfortable. Fresh feeling throughout the day. 8th layer: Pull-off strips. Best before: See imprint Hint: Store in a cool and dry place. Do not expose to direct sunlight, heat or moisture. Do not throw in the toilet. Manufacturer: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd., No. 20 Xinyuan Road, Wuqing Development.

AiRiZ night заштитни хигиенски влошки за ноќна употреба (8 парчиња/пакување, 280mm)

8 заштитни слоеви:

Слој 1: Лесно апсорбирачка површина направена од многу тенка свила и мек памук.
Удобен, чист и мек слој.

Слој 2: Напредна технологија, формула на”активен кислород” и слој на негативни јони. Здрави и еколошки прифатливи.

Слој 3: Воздушен хартиен слој.

Слој 4: Слој што апсорбира макромолекули. Силна апсорпција на вода и својство за задржување на вода.

Слој 5: Слој за контрола на апсорпција. Брза апсорпција. Спречува странично истекување.

Слој 6: Воздушен хартиен слој.

Слој 7: Пропустлив и прозрачен слој кој овозможува удобност и дишење на кожата. Чувство на свежина во текот на целиот ден.

Слој 8: Ленти за извлекување.

Рок на употреба: Видете на пакувањето.

Совет: Чувајте ги на суво и ладно место. не ги излошувајте на директна сончева светлина, топлина или влага. Не ги фрлајте во ВЦ школка.

Производител: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd., No. 20 Xinyuan Road,

Wuqing Development Area, Tianjin, China. Post Code: 301700. www.tiens.com

You can add the content for product
Back to Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial